Oca 14

Van Merkez Bardakçı YYÜ Vakfı Toki Konutları Devir İşlemleri

Duyuru!
426 konutun devir işlemleri Aralık 2014 tarihinden itibaren Y, DGve L5 tipi konutlar için devir yapılabilecektir. B1 tipi konutların hak sahipleri ise borcu bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca KDV’sini yatırmayarak konutunu teslim almayan alıcılara gerekli ihtarnameler ilgili banka tarafından TOKİ idaresi adına gönderilecek olup, süresinde yatırmayanlar için fesih süreci başlatılacaktır.

Posted in Genel | Leave a comment
May 16

İLAN 16.05.2014

İLAN

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAKFI

Konu: Genel Kurul Toplantısı.

Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemle 04 Haziran 2014 Çarşamba günü saat 12:30’da Y.Y.Ü Sosyal Tesislerinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı 11 Haziran 2014 tarihinde aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle çoğunluk aranılmaksızın tekrar yapılacaktır.
Sayın Genel Kurul üyelerinin toplantıya katılmalarını veya kendilerini bir temsilci ile temsil ettirmelerini saygılarımızla rica ederiz.

Adnan SELÇUK
Mütevelli Heyet Başkanı
G Ü N D E M:
1- Yoklama ve açılış
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunması
5- Gelir- gider durumunun görüşülmesi
6- Denetim raporunun okunması
7- Yönetim Kurulunun ibrası
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

Posted in Genel | Leave a comment
Kas 12

DUYURU 2. Etap TOKİ çalışmaları

İlimiz Merkez Bardakçı Köyü sınırları içerisinde yer alan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde bulunan, 150.000,00 m2 yüzölçümlü 1528 parsel üzerinde, 1006 adet konutun yapılması planlanmaktadır.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi söz konusu parsele ilişkin toplu konut proje çalışmalarına devam edilebilmesi için, Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlerin yerine getirilmesi istenmişti. Ancak Vakfımız bunları yerine getirmiş olup istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Toki Başkanlığa gönderilmiştir.

Ekler:
Ek 1- İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporları
Ek 2- İlgili Kurumların uygunluk görüş yazıları.
Ek 3- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve her iki plan ölçeğinde plan açıklama raporlar.
Ek 4- Tapu.
Ek 5- Mülkiyetin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na tahsis edildiğini gösterir tapu kayıtları.

Posted in Genel | Leave a comment
Kas 12

1.Etap Toki Hak Sahiplerinin Dikkatine

Van Merkez Bardakçı TOKİ projesinin 426 adet konutun geri ödeme taksitleri 20 Kasım 2013 tarihi itibariyle başlatılacak olup ilk dönemsel artış Ocak 2014 tarihinde gerçekleşecektir.
Ayrıca bu doğrultuda 3065 sayılı KDV kanunu gereğince Katma Değer Vergisi doğduğundan konut alıcılarının 20 kasım 2013 tarihine kadar konutların KDV’sini T.C Ziraat Bankası Van Merkez Şubesine Yatırmaları gerektiği ve ilk taksit ödemesinin 20 Kasım 2013′te başlatılacağı konusunda yazı gelmiştir. İlgililerin bilgisine sunulur.

Posted in Genel | Leave a comment
May 10

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DUYURU
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

Sayı :2013/32 08/05/2013
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı.

Sayın: Kurucular Kurulu Üyeleri

Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemle 01 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 12:30’da Y.Y.Ü Sosyal Tesislerde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı 08 Haziran 2013 tarihinde aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle çoğunluk aranılmaksızın tekrar yapılacaktır.
Sayın Genel Kurul üyelerinin toplantıya katılmalarını veya kendilerini bir temsilci ile temsil ettirmelerini saygılarımızla rica ederiz.

(Toplantıya katılamayacak Sayın Genel Kurul üyelerimiz ekte gönderilen vekâletname örneğine uygun olarak vekâlet verebilirler.)
Zerrin AMİKLİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
G Ü N D E M:
1- Yoklama ve açılış
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunması
5- Gelir- gider durumunun görüşülmesi
6- Denetim raporunun okunması
7- Yönetim Kurulunun ibrası
8- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış

Posted in Genel | Leave a comment
Haz 20

DUYURU 2. ETAP TOKİ MÜRACAATLARI

YY Üniversitesi personeline yönelik yaptırılmaya düşünülen değişik tiplerde (2+1, 3+1 ve 4+1) 1000 adet konuta ilişkin müracaatlar 15.06.2012 ila 20.07.2012 tarihler arasında tekrar talep alınacaktır. Ayrıca 2011 yılında yapılan müracaatlar geçerli olduğundan tekrar başvurmaları gerekmez.
Başvuru dilekçesi ve anketi indirmek için tıklayınız.

Posted in Genel | Leave a comment
Şub 28

TOKİ SİTE YÖNETİMİNDEN DUYURU

29.02 2012 tarihinde son ödeme günü olan, Ortak gider avans bedeli yönetim hizmeti demirbaşları, ortak mahallere ait elektrik aboneleri (kazan dairesi, asansör, hidrofor) merkezi doğalgaz aboneleri ve güvence bedelleri kapsamaktadır. Adres ve telefon bilgilerinizi güncellme için http://www.bardakcitoki.com./adres-guncelleme/ yapabilirsiniz. Yukarda bahsi edilenabone ve aidat ücretleriniz için Site Yönetimi Yetkilisi Fuat Beyin 0530 328 75 09 no.lu telefondan ulaşabilirsiniz.

Posted in Genel | Leave a comment